Поверителност


CCTV Systems защитава всички данни предоставени от Вас при регистрация Ви на сайта. Данните изисквани при регистрация, се използват единствено с цел, по-добра комуникация, и коректна обработка на вашата поръчка!

Информацията, която изискваме от Вас е:  e-mail адрес, телефон, данни за фактурата, плащането и доставката, са ни необходими единствено за изпълнение на вашата поръчка.
До нея има достъп само екипът на CCTV Systems.

Настоящият електронен магазин стриктно следва правилата за запазване в тайна личната информация на нашите клиенти според законите на Република България.
Данните въведени в електронния магазин няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани за други цели, освен за издаване и проверка на документи относно Вашите поръчки.

В нашия електронен магазин се създава профил за всеки нов клиент, в който всеки клиент въвежда персоналните си данни и парола за достъп.
Останлите клиенти на магазина нямат достъп до Вашата информация.

Паролата за достъп е персонална и се записва в криптиран вид, така че ние също нямаме информация за нея. Ние не знаем Вашата парола.
В случай, че забравите паролата си, системата ще генерира нова и тя ще Ви бъде изпратена.
Съветваме Ви веднага да влезете във Вашия профил и да я смените с предпочитана от Вас парола.

Никой от нашия екип няма да поиска Вашата парола. Ако получите писмо или каквото и да е друго съобщение от наше име, в което се изисква да изпратите своята парола, моля приемете това писмо за злонамерен акт и информирайте нас или компетентните власти за това действие.

Според законите на Република България, за да ви издадем фактура са ни необходими и Вашето ЕГН или Булстат на Вашата фирма. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани от нас за други цели освен за издаване и проверка на документи относно вашите поръчки.

CCTV Systems © 2016

 CCTV Systems  ShopMania