Галерия

Видеонаблюдение на кръстовище с 2Mpx ip cameraВидеонаблюдение панорама с 2Mpx ip cameraPTZ камера с Histream PTZ с 22 X оптичен zoom
Интелигентен софтуер за видеонабюдение с разпознаване на лица (face detection)
Интелигентен софтуер видеонаблюдение, засичащ обектите прекосяващи линията на охрана Intelligent Software Based NVR SW-A
Система за видеонаблюдение, захранвана от ветрогенератор, слънчеви батерии и акумулатори.

Системата е изградена в труднодостъпен участък и поради

 

тази причина, това е единствения начин за ел захранване на системата

Повече видео ревюта и демо излъчване в реално време можете да видите към самите продукти в нашия онлайн магазин за видеонаблюдение

Copyright © 2016 CCTV Systems